Sídlo akciové společnosti

Přihlásit na Recepční24.cz
Máme otevřeno
7 DNÍ V TÝDNU

Virtuální kancelář v Praze
Sídlo pro společnosti s 5ti
hvězdičkovým standardem
.CZ doména a WebHosting zdarma

A co víc!
Nejsme jen virtuální kancelář,
jsme Vaše fyzická sdílená kancelář v Praze

Sídlo firmy v Praze
již za 120 Kč i na počkání
do 15 minut!
Sleva při platbě na 36 měsíců

Virtuální kanceláře Praha > Sídlo akciové společnosti

Sídlo akciové společnosti

Forma sídla společnosti

Při změně sídla akciové společnosti musí být vždy zřejmá úplná adresa nového sídla, které musí mít formu bytu či budovy a musí být opatřené číslem popisným.

Postup změny sídla akciové společnosti

Změna sídla akciové společnosti má dvě formy. Při první zároveň dochází ke změně zakladatelského dokumentu. V tomto případě o změně sídla vždy rozhoduje valná hromada, a to formou notářského zápisu. Pokud ke změně zakladatelského dokumentu nedochází, rozhodne o změně sídla představenstvo, není-li rozhodování o změně sídla stanoveno do kompetence valné hromady. Rozhodnutí v případě, že nedochází ke změně zakladatelského dokumentu, nemusí mít formu notářského zápisu.

Podání návrhu o změně sídla akciové společnosti

Po rozhodnutí o změně sídla příslušným orgánem nastává povinnost v co nejkratší době podat návrh na zápis změny u příslušného rejstříkového soudu. Navrhovatelem je akciová společnost jednající prostřednictvím statutárního orgánu, tedy představenstva. V návrhu musí být již uvedena úplná adresa nového sídla firmy.

Přílohou návrhu na zápis změny v obchodním rejstříku musí být v případě, že dochází ke změně zakladatelského dokumentu, doklad o uskutečnění náležitého právního úkonu v příslušné formě a ve dvojím vyhotovení. Tímto dokladem může být rozhodnutí společníků, rozhodnutí statutárního orgánu a zápis z valné hromady. Pokud se se změnou sídla mění i zakladatelský dokument je nutné přiložit úplnou platnou verzi tohoto dokumentu a to ve dvojím vyhotovení. K návrhu na zápis změny sídla akciové společnosti je třeba rovněž doložit dokument, který dokazuje právní příčinu užívání prostor, do nichž akciová společnost své sídlo nově umístila. V případě, že je společnost vlastníkem dané nemovitosti, bude se jednat o výpis z katastru nemovitostí. Pokud je nájemcem, bude společnost muset doložit nájemní smlouvu a rovněž výpis z katastru nemovitostí, který jasně dokazuje vlastnické právo pronajímatele. Právní titul je možné prokázat také podnájemní smlouvou.

Kolek pro změnu sídla akciové společnosti na rejstříkovém soudě

Bez ohledu na množství a formu zapisovaných změn, činí soudní poplatek 2000 Kč. Soud je povinnen do 15 dnů od podání návrhu učinit kroky směřující k rozhodnutí.

Virtuální kanceláře Praha
Pobřežní 46, Praha 8. CZ 180 00
Recepce: 800 323 800
e-mail: recepce@virtualnikancelarepraha.cz
web: www.virtualnikancelarepraha.cz

Provozní doba
Pondělí až pátek od 09:00 do 20:00 hod.
Sobota 10:00 až 15:00 hod.
Neděle 10:00 až 15:00 hod.

VÝHODNÉ NABÍDKY VIRUÁLNÍ KANCELÁŘE

Cena 430 Kč/měsíc při roční platbě + dárek
Objednat a více informací >

 


Cena 230 Kč/měsíc při roční platbě + dárek
Objednat a více informací >

 


Cena 170 Kč/měsíc při roční platbě
Objednat a více informací >

 

VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE PRAHA NA FACEBOOKU