změna sídla společnosti, přesun sídla do Prahy, změny na rejstříku při zmeně sídla

Přihlásit na Recepční24.cz
Máme otevřeno
7 DNÍ V TÝDNU

Virtuální kancelář v Praze
Sídlo pro společnosti s 5ti
hvězdičkovým standardem
.CZ doména a WebHosting zdarma

A co víc!
Nejsme jen virtuální kancelář,
jsme Vaše fyzická sdílená kancelář v Praze

Sídlo firmy v Praze
již za 120 Kč i na počkání
do 15 minut!
Sleva při platbě na 36 měsíců

Virtuální kanceláře Praha > Změna sídla společnosti krok za krokem

Změna sídla společnosti krok za krokem

Změna sídla společností na adresu virtuální kanceláře

 

 1. Potřebujete dva dokumenty – originál výpisu z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umísťuje své sídlo) a souhlas majitele budovy s umístěním sídla. Oba tyto dokumenty vám zajistíme zdarma v rámci našich balíčků služeb virtuálních kanceláří.
 2. Provedete změnu sídla vaší firmy v obchodním rejstříku

Cena a postup se různí podle toho zda-li:
a) nová adresa sídla je ve stejném městě jako stávající (Praha←Praha)
Vyřízení změny sídla v OR naší firmou: konečná cena 2.000 Kč + poplatky soudu 2.000 Kč
O změně sídla rozhodne statutární orgán a toto rozhodnutí nemusí být formou notářského zápisu


b) nová adresa sídla je v jiném městě než stávající (například Praha←Plzeň)
Kompletní vyřízení změny sídla v OR naší firmou včetně valné hromady: konečná cena 7.100 Kč + poplatky soudu 2.000 Kč (Cena notářského zápisu je v ceně. Cena každého stejnopisu navíc je 120 Kč / strana a 36 Kč / příloha, cena opisu je 36 Kč / strana (ceny jsou konečné))


Kompletní vyřízení změny sídla v OR naší firmou bez valné hromady: konečná cena 3.500 CZK + poplatky soudu 2.000 Kč


Pokud dochází ke změně zakladatelského dokumentu, o změně sídla vždy rozhoduje valná hromada, a to formou notářského zápisu. V případě, že ke změně zakladatelského dokumentu nedochází, rozhodne o změně sídla představenstvo, není-li rozhodování o změně sídla stanoveno do kompetence valné hromady. Rozhodnutí v případě, že nedochází ke změně zakladatelského dokumentu, nemusí mít formu notářského zápisu. Ke změně valnou hromadou je nezbytné mít rozhodnutí valné hromady (nejméně 2/3 všech společníků) nebo souhlas všech společníků. Toto rozhodnutí musí být přijato formou notářského zápisu.


Pokud se bude jednat o společnost s více společníky, je nutné určit, zda se jednání zúčastní všichni společníci nebo pouze jeden na základě plných mocí. Důležité je zkontrolovat v zakladatelské listině, zda může jednatel zastupovat společnost či nikoli. S sebou na jednání budete potřebovat:

 • zakladatelský dokument (postačí scan stejnopisu nebo verze z elektronické podoby ve sbírce listin na justice.cz)
 • stanovy společnosti

Poté za Vás podáme návrh na zápis změny do obchodního rejstříku (více informací o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku můžete získat na stránkách justice.cz). Tento návrh podáváme na rejstříkový soud (krajský nebo Městský soud v Praze), navrhovatelem je obchodní společnost, která jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu. K tomuto kroku od Vás budeme potřebovat specifickou plnou moc, kterou pro Vás připravíme.


V případě, že měníte sídlo z jiného města do jiného (například Praha ←Plzeň), k návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku přikládáme tyto dokumenty:

 • zápis o usnesení valné hromady/rozhodnutí společníků/ rozhodnutí statutárního orgánu ve dvojím vyhotovení
 • úplné znění zakladatelského dokumentu či stanov
 • souhlas s umístěním sídla firmy a výpis z katastru nemovitostí

Soud je v povinen rozhodnout nejpozději do 15 dnů od podání návrhu.

3. Poté, co dojde ke změně sídla v obchodním rejstříku, jste povinni pro vznik vaší virtuální kanceláře:

Změnit sídlo vaší firmy na finančním úřadu

 • do 15 dnů od změny sídla firmy
 • změnu sídla dokládáte novým živnostenským oprávněním či usnesením z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci

Změnit sídlo firmy na živnostenském úřadu

 • do 15 dnů od změny sídla firmy
 • nutno vyplnit změnový list s novou adresou sídla firmy a podat na příslušném živnostenském úřadě

Změnit sídlo firmy na zdravotní a sociální pojišťovně

 • do 8 dnů od změny sídla firmy (pokud má firma zaměstnance)
 • nutno nahlásit novou adresu na příslušných úřadech sociální pojišťovny a jednotlivých zdravotních pojišťovnách

Změnit sídlo firmy na katastru nemovitost

 • pokud společnost vlastní nemovitost
Virtuální kanceláře Praha
Pobřežní 46, Praha 8. CZ 180 00
Recepce: 800 323 800
e-mail: recepce@virtualnikancelarepraha.cz
web: www.virtualnikancelarepraha.cz

Provozní doba
Pondělí až pátek od 09:00 do 20:00 hod.
Sobota 10:00 až 15:00 hod.
Neděle 10:00 až 15:00 hod.

VÝHODNÉ NABÍDKY VIRUÁLNÍ KANCELÁŘE

Cena 430 Kč/měsíc při roční platbě + dárek
Objednat a více informací >

 


Cena 230 Kč/měsíc při roční platbě + dárek
Objednat a více informací >

 


Cena 170 Kč/měsíc při roční platbě
Objednat a více informací >

 

VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘE PRAHA NA FACEBOOKU